home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 
Radi zaštite Vašeg naloga, korisno je da, s vremena na vreme, menjate lozinku (password).

Da biste promenili Vašu korisničku lozinku, unesite u formular ispod ovog teksta Vaše korisničko ime, sadašnju lozinku i novu lozinku sa proverom, a zatim kliknite na taster: "Promena lozinke".

Napomena:
Lozinka može da ima maksimalno 8, a minimalno 6 karaktera.
Neophodno je da pored malih i velikih slova lozinka sadrži bar jednu cifru.
Vodite računa da svoju lozinku nikome ne saopštavate.

Važno:
Zbog zaštite Vaših podataka i sigurnosnih razloga promenu lozinke moći ćete da ostvarite samo sa pristupnih linija InfoSky-a uz ispravno podešenu proxy konfiguraciju Vašeg browser-a.

 

Korisničko ime:
Važeća lozinka:
Nova lozinka:
Provera nove lozinke:
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2024 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344